Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

munk
Najbardziej odczujesz brak jakiejś osoby, kiedy będziesz siedział obok niej i będziesz wiedział ,że ona nigdy nie będzie Twoja.
— Gabriel Garcia Marquez
munk
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viahepi hepi
8436 62e3 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viaelinela elinela
2551 95ac 420
Reposted fromdevilhelix devilhelix viaelinela elinela
munk
1499 451b 420
munk
8556 c342 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaj laj
munk
9360 24c6 420
Reposted fromhysterie hysterie viamoviesss moviesss

May 03 2017

9403 fe01 420
Reposted fromtwice twice viabeautifulwar beautifulwar
munk
Reposted fromoll oll viachowchow chowchow
8101 b4a9 420
Reposted fromtron tron viaghalbadious ghalbadious
2356 7d19 420
Reposted frombwana bwana vialaj laj
munk
7150 eb08 420
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viaunno unno
munk
5961 0857 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunno unno

May 02 2017

1527 7e9e 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaj laj
munk
0580 0a14 420
Reposted fromshieep shieep vialaj laj

May 01 2017

munk
1281 39b1 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

April 21 2017

April 18 2017

munk
1236 c8c7 420
Reposted fromlittlefool littlefool viamrsciastko mrsciastko

April 07 2017

8108 8a6b 420
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 vianoisetales noisetales
6542 03ff 420
Reposted fromderzw3rg derzw3rg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl