Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

munk
1490 36fa 420
Reposted fromEllaElla EllaElla viafinka finka
munk
9591 ca4a 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt vialiwq liwq
munk
0002 9e9d 420
Reposted fromscorpix scorpix vialaluna laluna

February 17 2017

munk
7410 d944 420
Reposted frommeem meem viaSTYLTE STYLTE

February 15 2017

munk

February 13 2017

munk

May 27 2015

6088 1b1a 420
Reposted fromsbguys sbguys viafriends friends
munk

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viamasakrycznie masakrycznie

May 13 2015

munk
Reposted frombluuu bluuu viastillwaiting stillwaiting
munk
2646 41d3 420
munk
Reposted frombiru biru viagreymatter greymatter
munk
6892 7418 420
Reposted fromankess ankess viacosdziwnego cosdziwnego
munk
8066 6dd8 420
Reposted fromIriss Iriss viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
munk
8552 0294 420
Reposted fromkatalama katalama
3478 a7be

zzzze:

Pina Bausch, Sans Titre

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
3468 dcd7 420

zoomusickgirl:

A Summer Night’s Melancholy by Michael Sowa (born 1945)

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl